Elisabeth Welhaven 200 år

Den 6. mars 2016 er det akkurat 200 år siden en liten tulle kom til verden i Bergen. Elisabeth ble navnet hennes, og hennes liv fra fødselen i Bergen til hun blir gravlagt på Vår Frelsers Gravlund i Oslo  er en liten reise gjennom det norske samfunnet i det 19. århundre.

Dette nettstedet, sammen med arrangementer i byen og gjenutgivelsen av hennes erindringsbok «Staden og Stranden», håper vi skal løfte fram en kvinneskikkelse og hennes forfatterskap på en måte som gir en større innsikt i vår historie, og samtidig en god latter gjennom hennes muntre og gjenkjennelige fortellinger fra det gamle Bergen.